Kielikylpykielen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (T8)

  • 2 h vuorovaikutteinen etäluento TAI
  • 2 h työpaja ja teoriaosuus

Sisältö:

Miten lapsen kielikylpykieli kehittyy varhaiskasvatuksessa?

Miten teemasuunnittelu toteutetaan varhaiskasvatuksessa?

Miten kielen kehitystä tulisi ohjata?
Saako virheitä korjata?
Miten uusia sanoja opitaan?

Mistä muodostuvat kielelliset sisällöt ja tavoitteet varhaiskasvatuksessa?
Mitä tietoa vanhemmat tarvitsevat kielikylpymenetelmästä ja -polusta?


Kokonaisuus tarjoaa konkreettisia välineitä varhaiskasvatuksen kielikylpymenetelmän kehittämiseen niin, että toiminta tukee lasten orastavan kielitaidon kehittymistä. Kielellisenä tavoitteena on luoda yhdessä huoltajien kanssa lapsille vahva kielivaranto, joka koostuu sekä äidinkielen- että kielikylpykielen taidoista.