Nycklar till en fungerande 
språkbads-
underv
isning

Vi erbjuder skräddarsydd fortbildning, material och redskap för dem som arbetar inom utbildning och skola. 

Vårt mål är att göra din vardag lättare. 

Språkbadsfortbildning

Språkbadsundervisning och funktionell flerspråkighet i skolvardagen. 

  • Hur skapas en fungerande språkbadsundervisning där alla elevers språkuveckling tyggas? 
  • Hur planeras och förververkligas temaundervsning på ett naturligt sätt i skolvardagen?
  • Hur ser språkutvecklingen ut för språkbadselever? Vad behöver vi känna till?

Välmående skola - elevhälsa

Inlärning, trygghet och psykiskt välmående går hand i hand. 

  • Hur skapa en välmående skola där elevhälsa är en naturlig del av verksamhetskulturen? 
  • Hur stöda alla elevers psykiska välmående?
  • Hur skapa en trygg språkbadskultur?

Specialpedagogiska tjänster för skolor och förskolor

Ingen speciallärare/-barnträdgårdslärare på enheten? Endast tillgång till finskspråkig specialundervisning?Funderar ni över enskilda elevers språkutveckling och stödbehov? 

Ni får hjälp av en speciallärare med spetskompetens och lång erfarenhet när ni behöver det.  

På väg att bli en flerspråkig hjälte.
Följ med på resan!


Språkbadslärare efterlyser färdigt material, tips och beprövade metoder för undervisningen. Här medföljer två förslag för att underlätta "materialproduktionen".

Så sammanfattade en av deltagarna fortbildningsdagen. Ett gäng utvecklingsinriktade klasslärare träffades för att tillsammans fundera på språkbadsfrågor kring undervisningen, elevperspektivet och föräldrarnas viktiga roll i barnets skolgång.

Roligt, inspirerande och givande att få träffa verksamma språkbadslärare på språkbadslärardagarna! Hoppas verkligen att det även i framtiden kommer att ordnas flera möjligheter att samtala, dela erfarenheter och nätverka.