Hälsningar från språkbasdlärardagarna

28.10.2022

Roligt, inspirerande och givande att få träffa verksamma språkbadslärare på språkbadslärardagarna! Hoppas verkligen att det även i framtiden kommer att ordnas flera möjligheter att samtala, dela erfarenheter och nätverka.


Ute bland verksamma lärare är
intresset och viljan
att utveckla språkbadsverksamheten stort.
Fortbildning, konkret material och praktiska tips efterlyses.


Vi hade förmånen att presentera vår nya språkbadshandbok under språkbadslärardagarna. Mottagandet verkade vara positivt. "En efterlängtad konkret handbok i vad språkbad är", som en av deltagarna uttryckte det. Alla deltagare tilldelades även ett eget exemplar av boken.

Förutom presentationen, ordnades även workshoparbete kring handbokens kapitel om temaundervisning och språkliga mål och innehåll, under rubriken Språkbadsundervisning - från teori till praktik. Deltagarna hade möjlighet att arbeta tillsammans med andra lärare som undervisar samma ålders barn. Vi hade deltagare från småbarnsfostran upp till grundskolans högre klasser.

Feedback på våra workshops var bland annat följande:

"Jag vill ha mera helhetsundervisning."
"Fick nya sätt att arbeta med barnen"
" ...det finns mycket som jag kan använda mig av i min undervisning"
"Konkreta idéer om hur man kan arbeta..."
"Nya sätt att arbeta."

Ute bland verksamma lärare är intresset och viljan att utveckla språkbadsverksamheten stort. Det som efterfrågas är bland annat praktiska idéer och förslag på hur man kan arbeta med språkbadslever och barn. Dessutom känner många att de skulle behöva mera stöd i att planera och utveckla arbetet med helhetsundervisning både i egen klass men även på skolnivå. Utvärderingen är också en fråga som ofta dyker upp. Hur kan jag utvärdera elevernas prestationer under temaarbetet? Hur kan jag planera arbetet så att det motsvarar elevernas/ barnens språkliga nivå? Hur skall jag praktiskt planera arbetet och undervisningen så, att jag kan utvärdera elevernas kunskaper och framsteg i språkbadsspråket?

För oss väckte språkbadslärardagarna många intressanta tankar. Vi har fått da del av flera givande diskussioner kring både praktiska arrangemang och lösningar gällande språkbadsundervisning.

Skön fortsättning på hösten!
Merja och AnnSofi