Blogg & aktuellt

Roligt, inspirerande och givande att få träffa verksamma språkbadslärare på språkbadslärardagarna! Hoppas verkligen att det även i framtiden kommer att ordnas flera möjligheter att samtala, dela erfarenheter och nätverka.