Blogg & aktuellt

Språkbadslärare efterlyser färdigt material, tips och beprövade metoder för undervisningen. Här medföljer två förslag för att underlätta "materialproduktionen".

Så sammanfattade en av deltagarna fortbildningsdagen. Ett gäng utvecklingsinriktade klasslärare träffades för att tillsammans fundera på språkbadsfrågor kring undervisningen, elevperspektivet och föräldrarnas viktiga roll i barnets skolgång.

Roligt, inspirerande och givande att få träffa verksamma språkbadslärare på språkbadslärardagarna! Hoppas verkligen att det även i framtiden kommer att ordnas flera möjligheter att samtala, dela erfarenheter och nätverka.