Språkbadsfortbildning

Här kan du bekanta dig med vårt kursutbud. Klicka på rubriken för att läsa mera om kursinnehållet. 

Alla fortbildningar kan anpassas enligt målgruppens ålder och kan arrangeras både på finska och på svenska. 


Verkstad 1  Språkbadsundervisning - från teori till praktik

Verkstad 2  Läskraft blir lärkraft 

Verkstad 3  Utvecklingen och utvärderingen av språkbadsspråket

Verkstad 4  När oron väcks - utvärdering av språkbadsspråket

Verkstad 5  Skräddarsy er egen utbildning!

Verkstad 6 Föräldramöten?

Verkstad 7 Skrivstöd i språkbadsundervisningen


Deltagarfeedback:

"Aion luoda oppimista tukevaa kieliympäristöä luokkaani tekemällä sanaseinän. Uskoa omaan työhön. Välillä itseluottamus on itsestäni ollut pohjalla."

"Pyrin tukemaan oppilaita enemmän kielellisessä ilmaisussa ja rohkaisemaan heitä kielen käyttöön oppitunneilla."

"Yritän pitää vaatimustason / odotukset oppilaita kohtaan riittävän korkealla ja muistamaan tukena myös "apuratasmallin"."

"Mycket praktisk information."

"The theory part was very clear for those who are not familiar with it - it gives a good overview."

"Koulutus oli erittäin tarpeellinen foorumi yhteistyötä ajatellen. Esittämisen tapanne oli oikein miellyttävä. Kiitos. Kirja näyttää hyvältä myös. Tärkeintä oli, että saimme tämän koulutuspäivän - se auttoi nostamaan tapetille asioita, joihin voimme työyhteisössä palata myöhemmin."

"Pidin hyvänä asiana sitä, että koulutuksessa nostettiin esille aineenopettajien mahdollisuus osallistua kielen arviointiin. Iltapäivän suhteen koin, että pääpaino oli yhteistyöhön kannustamisessa, vaikka koen itse tässä vaiheessa hyötyväni eniten oman opettajuuteni kehittämisestä."

"Erityisen hyvää tässä koulutuksessa oli se, että melkein kaikki kielikylpyopettajat olivat paikalla, jolloin pystyimme käymään vuoropuhelua. Sisältö oli hyvä ja monipuolinen ja se perustui ennen kaikkea tutkimukseen ja asiantuntemukseen, missä hyvänä lisänä oli omakohtaiset kokemukset.

"Bra då det var naturligt tvåspråkigt!

"Tilaisuus kiva. Mallin esittelijät olivat ruohonjuuritasolla."