Föräldramöten? (V6)

  • längd bestäms enligt önskemål
  • distans- eller närutbildning
  • målgrupp kan vara antingen personal eller föräldrar


Innehåll:

Hur kan jag stöda mitt barn som ska börja i språkbad?

Hur kan jag stöda mitt barn i nybörjarundervisningen?

Hur går det med barnets finska och vad behöver man känna till som förälder?

Matka monikieliseksi sankariksi - miten tuen kielikylpylapseni koulunkäyntiä?


Vad kan vara bra att ta upp på föräldramöten och varför? Information och fakta kring språkbadsverksamhet, språkbadsstigen och språkutvecklingen.