Specialpedagogiska tjänster för skolor och förskolor


Ingen speciallärare/-barnträdgårdslärare på enheten? Endast tillgång till finskspråkig specialundervisning?

Funderar ni över enskilda elevers språkutveckling och stödbehov?

  • Hur ordnas stöd, anpassning och utvärdering för eleven som har mycket svag svenska?
  • Är det oklart, om det är frågan om språkliga svårigheter eller något annat?
  • Vilka åtgärder behöver vidtas och när?

Handledning och konsultation på båda inhemska språken utgående behov. Ta kontakt, så funderar vi tillsammans hur jag kan hjälpa.

  • Vill ni utveckla verksamheten så att ni kan följa upp språkutvecklingen hos alla barn i språkbadet?
  • Funderar ni på vilka kartläggningar och test som är lämpliga för barn och elever i språkbad, både i grupp och enskilt?
  • Hur påverkar olika inlärningssvårigheter möjligheten att börja eller fortsätta i språkbad?

Vem är jag?
Jag är Merja Auramo, speciallärare och neuropsykiatrisk coach. I min roll som speciallärare har jag lång erfarenhet av att arbeta med och stöda barn i språkbad. Förutom elevarbete ingår det i mitt arbete mångprofessionellt samarbete, observationer, kartläggningar och handledning av lärare. Därtill skriver jag olika former av dokumentation såsom utlåtanden, pedagogiska bedömningar och utredningar.


Konsultation och handledning snabbt och enkelt, även på distans!

Skriv din text här ...