Språkbadsundervisning - från teori till praktik (V1)

  • 3 h lång praktisk utbildning 
  • kan förverkligas som Fba-utbildning
  • utbildningen kan anpassas för personal i småbarnsfostran, förskola, klass- och ämneslärare


Innehåll:

Planera en temahelhet för valbar grupp utgående från teorin och helheterna i handboken Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen - Matkalla monikieliseksi sankariksi.


I workshopen presenteras teorin för temaplaneringen och deltagarna får bekanta sig med modellteman. Deltagarna erbjuds praktiska planeringsmodeller som kan kopieras och användas för framtida temaplaneringar. Deltagarna får tillsammans med utbildarna planera en temahelhet för valbar klass

Deltagarna får svar på frågor hur undervisningen kan planeras, så att både färdighetsmål, ämnesmål och språkliga mål beaktas i temahelheten samt hur utvärderingen kan förverkligas.