Utveckling och utvärdering av språkbadsspråket (V3)

  • 1,5 h teori (även som nätutbildning) ELLER
  • 3 h teori + verkstad ELLER
  • anpassat enligt enhetens behov


Innehållet skräddarsys enligt önskemål och beroende på målgruppen
(småbarnsfostran, förundervisning, åk 1-9).


Under fortbildningen  kommer följande frågor  att behandlas:

Hur utvecklas målspråket i språkbadsverksamheten?

Vad innebär språkfärdighet?
Vad behärskar man då man kan ett språk?

Hur kan man utvärdera språkutvecklingen?
Vilka delområden bör beaktas?