Läskraft blir lärkraft (V2)

  • 3 h workshop där teori kombineras med praktiska övningar
  • utbildningen kan anpassas för personal inom småbarnsfostran, i förskola, i klass- och ämnesundervisning


Innehåll:

Hur kan läsförståelse stödas och utvecklas i språkbad?

Hur får vi barnen och ungdomarna att samtala och uttrycka sig på språkbadsspråket?

Vad innebär begreppet metakognition och varför är det en viktig färdighet att träna i språkbad? 


Deltagarna får bekanta sig med materialet Läskraft från handboken Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen via praktiska exempel och övningar. Deltagarna får reflektera över vilka metakognitiva färdigheter den egna gruppen behöver träna och hur detta kan förverkligas i praktiken.