När oron väcks - utvärdering av språkbadsspråket (V4)

  • en dialogbaserad utbidning 
  • kan förverkligas både som när- och nätutbidning
  • längden enligt överenskommelse 

Hur kan man veta ifall elevens språkfärdighet är tillräcklig för att studera i språkbad?

Hur kan man kartlägga elevens/barnets språkprofil

Vad borde eleven/barnet klara av på språkbadsspråket?

Hur handleda föräldrarna att stöda sitt barns knoppande andraspråksutveckling?

Hur utvecklas modersmålet i språkbadsundervisningen?