Skrivstöd i språkbadsundervisningen (V7)

  • 2 h verkstad där teori kombineras med praktiska övningar
  • utbildningen kan anpassas för personal i klass- och ämnesundervisning


Många elever har svårt att skapa struktur i sin textproduktion på sitt modersmål. För dessa elever är det också svårt att skriva på språkbadsspråket.

Innehåll:

Hur kan elevernas textproduktion stödas systematiskt?

Hur kan de svaga skribenternas behov av skrivstöd tillgodoses?

Hur kan "den röda tråden" i skrivutvecklingen förverkligas genom hela språkbadsundervisningen?


Under utbildningen presenteras teori om behov av stödstrukturer (scaffolding) i språkbadsundervisning och praktiska tips för hur läraren kan ge eleverna skrivstöd för olika texttyper.