Språkbadsmaterial nu och framöver

31.05.2023

Språkbadslärare efterlyser färdigt material, tips och beprövade metoder för undervisningen. Här medföljer två förslag för att underlätta "materialproduktionen".

På den skola där vi arbetar fick lärarna frågan – vilka är dina bästa tips på elektroniskt material för språkbadsundervisningen? Idéerna började flöda och en lista på förslag hade vuxit fram på ett par minuter. Mycket sådant som alla i kollegiet kände till, men även nya fynd. Den osynliga kunskapen hade kommit fram.

Länkar till några av de sidor som används på skolan just nu:

 • Ungafakta.se
 • Yle Vetamix
 • NE.se
 • Vara vänner
 • Skolbanken
 • Skolmagi.nu
 • Materialvärlden.se…

Listan på användbara sidor finns i sin helhet som bilaga att ladda ner gratis på medlemssidorna.

Temapärmar på skolan – en resursbank

För att inte behöva uppfinna hjulet gång på gång har lärarnas temapärmar vuxit fram på vår skola. Idén går bra att tillämpa även på förskolan. Temapärmarna innehåller material, planerade teman och utvärderingsunderlag för temat. Dessutom finns förslag på nätsidor och enkom för temat skapade språkliga stöd färdigt laminerade. Temapärmarna är en skattkista för språkbadsläraren!

Hur fungerar det?

Vi har planerade temahelheter för alla årskurser för hela skolåret. Temahelheterna har bestämda mål och innehåll. Alla lärare följer dessa helheter.

 • Läraren tar temapärmen ex. för åk 6 Naturen och människan i världen och bläddrar i materialet.
 • Läraren skapar sin temahelhet utgående från elevernas språkliga nivå och behov. Vilken färdighetsträning behöver gruppen träna just nu? Läsa, skriva, tala… (läs mer om temaplanering i handboken Avaimia tomivaan kielikylpyopetukseen)
 • Läraren plockar/kopierar/utvecklar det material som behövs för sitt tema både från temapärmen och skapar det som saknas.
 • Då temat är avslutat lägger läraren tillbaks det material som lånats ut pärmen samt lägger till sitt eget nyskapade material med eventuella tillhörande instruktioner.

På så sätt skapar man ett materialutvecklingssystem som stöder alla språkbadslärare på skolan. Samtidigt sparar alla tid, då det redan finns mycket material att välja ifrån.

Varför används inte de läromedel som finns?

Ofta handlar det om att färdiga material och läroböcker inte lämpar sig direkt till språkbadsundervisningen. Antingen är läromedlen för svåra och innehåller rikssvenska termer eller också är de för lätta ifyllnadsböcker riktade åt dem som läser svenska som andraspråk. Således skapas materialet ofta själv eller plockas ihop lite här och där, så att det skall tillgodose elevernas språkutvecklingsbehov. Detta medför mycket planeringsarbete för språkbadslärare. Hoppeligen kan dessa två praktiska tips hjälpa språkbadsenheterna att utveckla egna system för att underlätta lärarnas arbete.