Blogi ja ajankohtaiset

Språkbadslärare efterlyser färdigt material, tips och beprövade metoder för undervisningen. Här medföljer två förslag för att underlätta "materialproduktionen".

Roligt, inspirerande och givande att få träffa verksamma språkbadslärare på språkbadslärardagarna! Hoppas verkligen att det även i framtiden kommer att ordnas flera möjligheter att samtala, dela erfarenheter och nätverka.

Vi har erbjudits en fin möjlighet att presentera vår nya språkbasdhandbok Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen på Språkbadslärardagarna i Åbo nu i slutet av september.