Blogi ja ajankohtaiset

Roligt, inspirerande och givande att få träffa verksamma språkbadslärare på språkbadslärardagarna! Hoppas verkligen att det även i framtiden kommer att ordnas flera möjligheter att samtala, dela erfarenheter och nätverka.

Vi har erbjudits en fin möjlighet att presentera vår nya språkbasdhandbok Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen på Språkbadslärardagarna i Åbo nu i slutet av september.