Kokkolassa kielikylpyä kehitetään yhteisvoimin

21.01.2023

Kokkolassa kielikylpy on toiminut jo yli kolmekymmentä vuotta. Siksi ilahduimmekin suuresti saadessamme kutsun tulla juuri Kokkolaan kouluttamaan kielikylvyn henkilökuntaa.

"Kielikylvyssä on tärkeää,
että toimijoilla on tunne siitä,
että kielikylpyä toteutetaan yhdessä,
toisiaan tukien".

Heti alkuun täytyy todeta, että olipa mahtavaa kouluttaa kielikylpyhenkiläkuntaa näin laajasti! Paikalla oli varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökuntaa, ala- ja yläkoulun kielikylvyn koko henkilökunta, sekä ala- ja yläkoulun rehtorit. Opetustoimen tavoitteena Kokkolassa on kehittää kielikylpytoimintaa ja selkiyttää kielikylpypolkua.

Kokopäiväkoulutuksessa oli paljon käsikirjan osa-alueita käsittelyssä, keskustelimme mm. koulukulttuurista, kielellisten tavoitteiden asettamisesta ja aina niin puhututtavasta arvioinnista. Aamupäivän yhteinen osuus antoi osallistujille mahdollisuuden tutustua myös toisiinsa. Iltapäivällä sisältö keskittyi yläkoulun sisältöihin.

"Yhteinen päivä saattoi toimijat yhteen."

Yläkoulun aineenopettajien kanssa tarkastelimme myös keinoja löytää kieli omasta oppiaineesta. Lisäksi toimme esille malleja siihen, miten kielikylpykielen kehittymistä voi tukea yläkoulun puolella. OPSin mukaan jokainen kielikylpyopettajia on myös kielten opettaja. Pohdimme, esimerkiksi sitä, miten tämä OPSin määritelmä voisi näkyä yläkoulun kielikylpy opetuksessa. Aineenopettajien väliseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset puhuttivat myös.

"Koulun johdolla on tärkeä rooli mahdollistaa kehittämis- ja yhteistyötä.
Käytänteitä ei muuteta yhden ihmisen voimin,
siihen tarvitaan yhteistä aikaa ja
yhtenäisiä rakenteita sekä linjauksia."

Koulutuspäivän tavoitteena oli tarjota kaikille osallistujille sekä konkreettisia malleja itse kielikylpyopetukseen ja sen kehittämiseen, mutta myös avata ovia paikalliseen kehittämistyöhön. Yhteinen päivä saattoi toimijat yhteen - he pääsivät keskustelemaan heille tärkeistä asioista kielikylpyyn liittyen. Näistä keskusteluista nousikin monta hyvää ideaa ja toivetta siihen mistä olisi Kokkolassa hyvä lähteä kehittämisessä liikkeelle.

Koulutuspäivän aikana todettiin, että koulun johdolla on tärkeä rooli mahdollistaa kehittämis- ja yhteistyötä. Käytänteitä ei muuteta yhden ihmisen voimin, siihen tarvitaan yhteistä aikaa ja yhtenäisiä rakenteita sekä linjauksia.

Uskomme, että koulutuspäivä oli todella hyvä tapa saattaa kehittämistyö alkuun. Kielikylvyn parissa toimivat aikuiset saivat myös mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Suuri kiitos tästä kuuluu koulujen rehtorille ja opetustoimelle!

Kielikylvyssä on tärkeää, että toimijoilla on tunne siitä, että kielikylpyä toteutetaan yhdessä, toisiaan tukien. Aivan kuten oppilaille opetuksen tulisi olla +1, eli että uskalletaan vaatia aina vähän enemmän, tulee myös aikuisten yhteistyöhön satsata. Näin yhteistyön yhtälöksi saadaan 1+1 =3.

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!

Kaunista kevättalvea toivottavat Merja ja AnnSofi!