Ses på språkbadslärardagarna!

16.09.2022

Vi har erbjudits en fin möjlighet att presentera vår nya språkbasdhandbok Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen på Språkbadslärardagarna i Åbo nu i slutet av september. 

Läs mer om handboken på Åbo Akademis Språkbasdblogg