Lukemisen voima- oppimisen taito T2

  •  2 tuntia kestävä työpajatapaaminen

Sisältö:

Miten luetun ymmärtämistä voidaan tukea ja kehittää kielikylvyssä?

Miten oppilaat saadaan keskustelemaan ja pohtimaan asioita kielikylpykielellä?

Mitä tarkoittaa lukemisessa hyödynnettävät metakognitiiviset taidot?
Ja miten niitä harjoitellaan kielikylpyoppilaiden kanssa?


Lukutaitoa ja ymmärtävää lukemista tarvitaan kaikessa oppimisessa. Tekstin äärelle pysähtymisen kykyä ja kykyä arvioida omaa luetunymmärtämistä korostuvat kielikylvyssä, jossa tekstejä käsitellään vieraalla kielellä. Työpajan aikana osallistujat pääsevät tutustumaan lukemisen työkaluun Läskraft blir lärkraft käytännön esimerkkien ja harjoitteiden kautta. Lisäksi pohditaan sitä, miten syvempiä ajattelun taitoja päästäisiin hyödyntämään käytännön työssä juuri oman oppilasryhmän kanssa.