Kun huoli herää - kielikylpykielen arviointi (T4)

  • 2 h vuorovaikutteinen luento
  • toteutetaan lähi- tai etäkoulutuksena


Sisältö:

Mistä tietää riittääkö oppilaan kielikylpykieli kielikylvyssä opiskeluun?
Miten lähteä kartoittamaan oppilaan/lapsen kieliprofiilia?
Mitä oppilaan/lapsen tulisi osata kielikylpykielellä?
Miten ohjata huoltajia tukemaan kielikylvyssä opiskelevaa lasta, jonka kielitaito on orastava?
Miten käy äidinkielen kehityksen?


Pohdintoja vaikean ja aina niin ajankohtaisen aiheen ympärillä. Kantavana ajatuksena on, että mitä enemmän tiedämme ja ymmärrämme, sen helpompi on arvioida tuen tarvetta ja muotoja. Huoltajille tulee myös tarjota sellaista tietoa, että lapsen kielenkehityksen vaiheesta on mahdollista keskustella yhdessä. Luennon aikana käymme läpi, osallistujien toiveet ja kysymykset huomioiden, kielikylpykielen kehittymisen arviointia ja tulosten hyödyntämistä yksittäisten oppilaiden kohdalla.