Nyskriven handbok ska stötta språkbadet

02.09.2022

Östnyland 2.9. 2022
av Jannika Lindén

Eleverna som går i språkbadsskolan Leppätien koulu i Sibbo ska ha flera levande språk när de gått ut skolan. Nu finns temahelheterna som pedagogiken bygger på och tips om hur man jobbar med dem dokumenterade i en gedigen handbok.

För erfarna språkbadslärare sitter pedagogiken och arbetsmetoderna i ryggmärgen även om alla skolor och alla lärare jobbar lite på sitt eget sätt. Men fram till nu har metoder som är vardag inom språkbad inte funnits nedtecknade.

Läs hela artikeln här