Kielikylpykäsikirja ja Sipoon kielikylpytoiminta esittelyssä

12.09.2022

Uutiset 8.9.2022 6:00
CRIS­TA LAS­S­FOLK-FE­O­DO­ROFF

Kie­li­kyl­py­o­pe­tuk­sen kon­ka­rit ke­rä­si­vät par­haat opit, te­o­ri­at, vin­kit ja käy­tän­nöt yk­siin kan­siin työ­ka­lu­pa­kik­si: "Kaik­ki kes­kei­set kei­not ovat kir­jas­sa"

Lep­pä­tien kou­lun Ann-Sofi Pit­kä­nen ja Mer­ja Au­ra­mo vas­ta­si­vat ky­syn­tään.

CRIS­TA LAS­S­FOLK-FE­O­DO­ROFF

Sii­tä on jo nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta, kun en­sim­mäi­set suo­men­kie­li­set si­poo­lais­lap­set pää­si­vät aloit­ta­maan kou­lu­pol­kun­sa kie­li­kyl­vys­sä ruot­sin kie­lel­lä. Tänä päi­vä­nä kie­li­kyl­py on va­kiin­nut­ta­nut paik­kan­sa Si­poos­sa jo niin hy­vin, et­tä kun­nas­ta ha­e­taan usein op­pia... 

Lue koko artikkeli täältä