Räätälöity kokonaisuus teidän tarpeidenne mukaan (T5)

  • joustavasti sovittava pituus ja sisältö
  • toteutetaan etä- tai lähikoulutuksena

Yksikön tarpeet ja toiveet: 

Onko kielikylpy-yksikössänne jokin yhteinen kielikylpytoimintaan liittyvä asia, joka pohdituttaa tai jota haluaisitte lähteä yhdessä kehittämään, mutta ette oikein pääse alkuun? 

Onko kielikylpy-yksikössänne tarve luoda yhteiset toimintamallit kielikylpytoiminnalle?

Onko toiveenanne luoda yhtenäisiä käytänteitä kielikylpykielen kehittämiseen?
Haluatteko varmistaa tasalaatuisen opetuksen kaikissa kielikylpyluokissa?  


Suunnitellaan yhdessä teille sopivaa mentorointia ja kehitetään yhdessä tietotaitoa, joka on suoraan hyödynnettävissä omassa toiminnassanne. Olkaa rohkeasti yhteydessä ja kertokaa toiveistanne meille!