Kielikylpyopetus - teoriasta käytäntöön
T1

  • 3 tuntia kestävä työpajatapaaminen
  • voidaan toteuttaa myös VESOna


Sisältö:

Miten teemaopetuksen kokonaisuus suunnitellaan käytännössä?
Mitä tehdään, miten ja missä järjestyksessä?

Miten teemaopetusta tulisi suunnitella niin, että sekä oppiainesisällöt että kielelliset tavoitteet saadaan huomioitua aihekokonaisuuksissa?

Mistä tietää mitä tavoitteita kielikylpykielelle tulisi asettaa?

Miten arviointi voidaan toteuttaa?

Miten kirjaa Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen hyödynnetään suunnittelutyön toteutuksessa?


Osallistujille tarjotaan hyödyllisisä suunnittelupohjia kopiotavaksi ja hyödynnettäväksi tulevia teemakokonaisuuksia suunniteltaessa. Työpajassa käydään läpi malliesimerkkien avulla, miten teemakokonaisuus voidaan laatia x-luokalle. Tämän jälkeen osallistujat saavat itse aloittaa oman teemakokonaisuuden suunnittelun ohjaajien opastuksella.