Vanhempainillat? (T6)

"Apua, olen kielikylpylapsen vanhempi!"

  • 1,5 h etäluento
  • sisältö kohdennettu joko varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen
  • voidaan järjestää joko toiminnassa työskenteleville aikuisille tai suoraan huoltajille osana kunnan kielikylpytoiminnan esittelyä


Sisältö:

Miten kielikylpytoimintaa tulisi markkinoida?
Mitä vanhempien tulisi tietää kyseisestä kieltenopetusmenetelmästä?
Miten vanhemmat voivat tukea lastaan kielikylvyssä?


Jotta kielikylvyn pariin löytäisi yhä useampi perhe, tulee kunnan kielikylpymenetelmää markkioida. Tämä sisältö on osoittautunut hyvin monipuoliseksi ja hyödylliseksi niin varhaiskasvatuksessa kuin myös esiopetuksessa. Jotta vanhemmat voivat tukea lapsensa kehitystä kielikylvyssä, tulee heidän tietää mihin he lähtevät mukaan ja miksi sitoutuminen koko kielikylpypolun aikana on niin tärkeää. Näiden eväiden avulla on hyvä lähteä rakentamaan yhteistyötä perheiden kanssa.